Kronika wydarzeń NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim – rok szkolny 2014/2015

Kurier Sokołowski Nr 3 (231) 2015 r.

Kronika wydarzeń – rok szkolny 2014/2015

Rozpoczęły się już wakacje dla uczniów wszystkich szkół, w tym dla uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim. W dniu 27 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw. Uczniowie i nauczyciele udali się na zasłużony wypoczynek po pracowitym roku szkolnym.
Na podsumowanie mijającego roku szkolnego chcielibyśmy zapoznać czytelników Kuriera Sokołowskiego z najważniejszymi wydarzeniami roku szkolnego 2014/2015 jakie miały miejsce w sokołowskiej szkole muzycznej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia rozpoczęły się od uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego. Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce 2 września 2014 roku o godzinie 17.00 w Sali Widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. W trakcie inauguracji uczniowie i rodzice zostali zapoznani z organizacją zajęć w nowym roku szkolnym. Na dzień rozpoczęcia roku szkolnego naukę podjęło 54 uczniów, w tym 9 uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego i 5 uczniów klasy pierwszej cyklu czteroletniego.

Święto Niepodległości – 11.11.2014

W dniu 11 listopada 2014 roku uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim po raz kolejny uświetnili swoimi występami patriotyczną akademię zorganizowaną dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. W części artystycznej przygotowanej przez NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim wystąpili chórzyści pod dyrekcją Anny Wójcikiewicz i soliści przygotowani do występu przez: Stanisława Jaworskiego, Danutę Wołoszyn, Grzegorza Wójcikiewicza, Damiana Malca. Solistom akompaniował Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim. Sekcję wokalną przygotowała do występu Anna Wójcikiewicz.

Sukces naszych uczniów na I Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej – 27 i 28.11.2014

Dwie uczennice sekcji fortepianu i uczeń z sekcji akordeonu Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim odnieśli znaczący sukces na konkursie o zasięgu makroregionalnym – I Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej. Karolina Bandura z klasy fortepianu Anny Wójcikiewicz i Aleksandra Drelich z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza otrzymały wyróżnienie III stopnia w grupie pianistów a wśród akordeonistów Kamil Sabat z klasy akordeonu Stanisława Jaworskiego otrzymał wyróżnienie II stopnia. Był to niewątpliwie duży sukces biorąc pod uwagę, że łącznie w konkursie wzięło udział 84 uczestników z wiodących szkół województwa podkarpackiego.

XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej – 06.12.2014

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim czynnie włączyła się do organizacji piętnastej edycji Międzypowiatowego Konkursu Kultury Muzycznej. Głównymi organizatorami konkursu były instytucje: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. W konkursie wzięli też udział uczniowie sokołowskiej szkoły. Wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie:

Wyróżnienia I stopnia

 • Aleksandra Drelich – klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Kamila Kowalska – sekcja wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz

Wyróżnienia II stopnia

 • Michał Durak – klasa fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
 • Karolina Bandura – sekcja wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz
 • Wiktoria Marut – sekcja wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz

Wyróżnienia III stopnia

 • Aleksandra Dec – klasa fortepianu; mgr Anna Wójcikiewicz
 • Malena Majka – klasa fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
 • Maciej Koziarz – klasa fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
 • Grzegorz Welc – klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Kamil Sabat – klasa akordeonu; mgr Stanisław Jaworski
 • Magdalena Pustkowska – klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Natalia Sudoł – klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Miłosz Chorzępa – klasa gitary; mgr Damian Malec
 • Natalia Pomykała – klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Ireneusz Pieniek – klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
 • Duet gitarowy – klasa gitary; mgr Damian Malec

Wizytacja Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – 18-19.12.2014

W dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim gościła przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wizyta była związana z kontrolą szkoły przez organ nadzoru pedagogicznego. Celem wizytacji było stwierdzenie czy Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim spełnia wymogi art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który traktuje o warunkach funkcjonowania szkoły jako placówki posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kontrolę szkoły przeprowadzała pani Wiesława Bińkowska – Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Centrum Edukacji Artystycznej jest organem podległym bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołanym do prowadzeniu w imieniu ministerstwa nadzoru pedagogicznego nad szkołami artystycznymi.

Kontrola szkoły obejmowała: badanie bazy lokalowej pod względem przydatności do działalności szkoły artystycznej a także pod względem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli, badanie dokumentacji szkoły, ewidencji uczniów, dzienników lekcyjnych, protokołów Rady Pedagogicznej, arkuszy ocen i innej dokumentacji związanej z bieżącą działalnością szkoły. Kontrola okazała się dla Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim pozytywna w całości badanego zakresu wymagań.

VII Noworoczny Koncert Galowy – 25.01.2015

VII Noworoczny Koncert Galowy odbył się 25 stycznia 2015 roku w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Rzeszowie, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Rzeszowie i Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Rzeszowie. W pierwszej części koncertu przeważał repertuar nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia, w drugiej części natomiast można było usłyszeć najciekawsze propozycje z muzyki klasycznej i popularne tematy z muzyki filmowej w wykonaniu solistów i zespołów. Tradycyjnie swoje szkoły reprezentowali najlepsi uczniowie z poszczególnych sekcji. Zostali oni przygotowani do koncertu przez nauczycieli: Monika Witalec, Marta Woś-Karczmarz, Anna Wójcikiewicz, Honorata Kiwała, Grzegorz Wójcikiewicz, Danuta Wołoszyn, Grzegorz Wziątka, Agnieszka Zaborniak, Anita Lehman, Agnieszka Winiarska, Damian Malec, Wiesława Drabik i Stanisław Jaworski. Uczniom akompaniowali nauczyciele: Grzegorz Wójcikiewicz i Monika Witalec.

Dzień Kobiet w Sokołowie Małopolskim – 08.03.2015

Na uroczystym koncercie zorganizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Sokołowie Małopolskim z okazji Dnia Kobiet wystąpili uczniowie szkół i uczestnicy zajęć pozalekcyjnych z placówek kulturalnych działających na terenie gminy. Do koncertu przyłączyli się także uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim. Zaprezentowali się: Grzegorz Welc z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, Kamil Sabat z klasy akordeonu Stanisława Jaworskiego, Kamila Kobylarz z klasy skrzypiec Danuty Wołoszyn, Kamila Kowalska z klasy śpiewu Anny Wójcikiewicz, Ireneusz Pieniek z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, Anna Czerwonka z klasy fletu                Agnieszki Winiarskiej, Karolina Bandura z klasy śpiewu Anny Wójcikiewicz, Dominik Nizioł z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, duet gitarowy w składzie: Justyna Iskra i Kamila Naja z klasy gitary Damiana Malca i Alicja Wróbel z klasy śpiewu Anny Wójcikiewicz.

Wiosenny Poranek Muzyczny w Sokołowie Małopolskim – 21.03.2015

W sobotnie przedpołudnie 21 marca 2015 roku odbyły się dwa koncerty przygotowane w całości przez uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim. Koncerty zostały pomyślane z jednej strony jako podsumowanie pracy uczniów za I semestr a z drugiej strony jako forma promocji szkoły w środowisku. Zaproszeni zostali uczniowie i wychowankowie sokołowskich szkół wraz ze swoimi rodzicami. Na scenie pojawili się przedstawiciele wszystkich sekcji instrumentalnych działających w szkole a także grupa rytmiki i chór szkolny. Swoich podopiecznych do występu przygotowali nauczyciele: Agnieszka Winiarska (klasa fletu i fortepianu dodatkowego) Damian Malec (klasa gitary), Danuta Wołoszyn (klasa skrzypiec), Natalia Kmita (klasa skrzypiec), Anna Wójcikiewicz (klasa instrumentów klawiszowych i chór), Grzegorz Wójcikiewicz (klasa fortepianu), Marta Woś-Karczmarz (klasa fortepianu), Monika Witalec (grupa rytmiki) i Stanisław jaworski (klasa akordeonu). Repertuar koncertu obejmował różnorodną stylistykę i wiele gatunków począwszy od muzyki barokowej, poprzez klasykę a na muzyce współczesnej kończąc.

Sukces naszej uczennicy na makroregionalnym konkursie pianistycznym pod hasłem Wiosenne Spotkania Muzyczne w Kolbuszowej – 22.04.2015

Aleksandra Drelich z klasy czwartej cyklu sześcioletniego Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim wzięła udział w makroregionalnym konkursie pianistycznym pod hasłem Wiosenne Spotkania Muzyczne w Kolbuszowej. Konkurs odbywał się w dniach 21 i 22 kwietnia 2015 roku, Ola wystąpiła w drugim dniu przesłuchań konkursowych zdobywając wyróżnienie II stopnia. Do udziału w konkursie została przygotowana przez Grzegorza Wójcikiewicza, nauczyciela fortepianu w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Sukcesy naszych uczniów na V Przeglądzie Szkół Muzycznych w Jarosławiu – 26.04.2015

Bogatym w sukcesy dla uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim okazał się dzień 26 kwietnia 2015 roku. W tym dniu wzięli oni udział w V Przeglądzie Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Jarosławski przegląd cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół muzycznych województwa podkarpackiego ze względu na piękną salę koncertową w samym rynku Jarosławia – w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Spośród uczestników naszej szkoły muzycznej wielu stanęło na wysokości zadania i wywalczyło wysoką punktację co przełożyło się na dyplomy laureatów. Nagrodzeni w konkursie:

 • Michał Durak z klasy fortepianu Marty Woś-Karczmarz – wyróżnienie I stopnia
 • Aleksandra Drelich z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza – wyróżnienie I stopnia
 • Karolina Bandura z klasy fortepianu Anny Wójcikiewicz – wyróżnienie I stopnia
 • Alicja Wróbel z klasy śpiewu Anny Wójcikiewicz – wyróżnienie I stopnia
 • Kamil Sabat z klasy akordeonu Stanisława Jaworskiego – wyróżnienie II stopnia
 • Karolina Matuła z klasy keyboardu Stanisława Jaworskiego – wyróżnienie II stopnia
 • Magdalena Pustkowska z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza – wyróżnienie II stopnia
 • Grzegorz Welc z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza – wyróżnienie III stopnia
 • Natalia Sudoł z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza – wyróżnienie III stopnia
 • Malena Majka z klasy fortepianu Marty Woś-Karczmarz – wyróżnienie III stopnia

Uroczystość 3-go Maja w Sokołowie Małopolskim

Uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim wzięli udział w uroczystościach z okazji Święta 3-go Maja, które odbyły się na sokołowskim rynku pod Pomnikiem Wdzięczności za Odzyskaną Wolność. Wystąpili soliści i chór szkolny. Dyrygowała Anna Wójcikiewicz, akompaniował Grzegorz Wójcikiewicz, pomoc w przygotowaniu repertuaru Agnieszka Winiarska.

VII Międzypowiatowy Festiwal Muzyki Elektronicznej i Form Wokalnych w Sokołowie Małopolskim – 10.06.2015

Już po raz siódmy w Sokołowie Małopolskim odbył się Międzypowiatowy Festiwal Muzyki Elektronicznej i Form Wokalnych. W poprzednich edycjach organizatorzy kładli największy nacisk na muzykowanie instrumentalne a wokal dopuszczony był jako dodatek do prezentacji. Ze względu na duże zainteresowanie śpiewem z towarzyszeniem instrumentów elektronicznych organizatorzy poszerzyli formułę festiwalu o formy wokalne. Dzięki temu poprzednia nazwa Festiwal Muzyki Elektronicznej została rozszerzona i aktualna pełna nazwa festiwalu brzmi VII Międzypowiatowy Festiwal Muzyki Elektronicznej i Form Wokalnych – Sokołów Małopolski 2015. Bieżąca edycja festiwalu odbyła się 10 czerwca 2015 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

W konkursie wzięło udział 24 uczestników w trzech kategoriach: sześciu w Kategorii I, ośmiu w Kategorii II i dziesięciu w Kategorii III. Wśród nich pojawiło się sześciu wokalistów i osiemnastu instrumentalistów. Reprezentowali oni szkoły z Powiatu Rzeszowskiego i z Powiatu Przeworskiego: Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim, Szkoła Podstawowa w Trzebownisku, Szkoła Podstawowa w Adamówce, Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, Szkoła Podstawowa w Ubieszynie i Gimnazjum w Adamówce.

Przesłuchania odbywały się w godzinach przedpołudniowych w Sali Widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. W przerwach uczestnicy i opiekunowie korzystali z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Uczestników oceniała komisja w składzie: Stanisław Jaworski (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku) – przewodniczący, Wiesław Wojtas (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku), Anna Wójcikiewicz (Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim) i Agnieszka Winiarska (Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim).

Popis końcoworoczny w Sokołowie Małopolskim – 23.06.2015

W ostatnich dnia roku szkolnego 2014/2015 zorganizowany został popis podsumowujący pracę uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim. Wystąpili w nim wszyscy uczniowie szkoły muzycznej. Koncert odbył się 23 czerwca 2015 roku w Sali Widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 27.06.2015

Rozdanie świadectw połączone z uroczystym zakończeniem roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim 27 czerwca 2015 roku. Dyrektor szkoły podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za całoroczną pracę i złożył życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Przesłuchania wstępne kandydatów – 27.06.2015

Zaraz po uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyły się przesłuchania wstępne kandydatów do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim. Na przesłuchania zgłosiło się wielu kandydatów zainteresowanych nauką gry w sekcjach: fortepianu, akordeonu, gitary, saksofonu, fletu i skrzypiec. Na podstawie przesłuchań decyzją komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej zostało przyjętych do szkoły 34 uczniów.

Dni Sokołowa Małopolskiego – 28.06.2015

Jak co roku uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim wystąpili na koncercie zorganizowanym w ramach Dni Sokołowa Małopolskiego. Na scenie pojawili się: Karolina Bandura z klasy śpiewu Anny Wójcikiewicz, Kamil Sabat z klasy akordeonu Stanisława Jaworskiego, Michał Urbanik z klasy klawiszowych instrumentów elektronicznych Anny Wójcikiewicz, Karolina Matuła z klasy klawiszowych instrumentów elektronicznych Stanisława Jaworskiego i Alicja Wróbel z klasy śpiewu Anny Wójcikiewicz.

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: