Społeczne korzyści edukacji muzycznej

 Zestawienie faktów nt. korzyści społecznych edukacji muzycznej:

 • Dzieci, które uczyły się gry na instrumencie muzycznym, lepiej uczą się wszystkich przedmiotów w szkole, lepiej pracują zespołowo, mają większe umiejętności krytycznego myślenia, nie porzucają szkoły / nauki, oraz kontynuują naukę na studiach (źródło: Arte Music Academy. „Statistical benefits of music in education.” Statistical-Benefits-Of-Music-In-Education. Accessed July 17, 2014).
 • Edukacja muzyczna wspiera nawyk lepszego uczenia się oraz poczucie własnej wartości (źródło: Arts Education Partnership, 2011).
 • Większość rodziców i nauczycieli widzi niezliczoną liczbę umiejętności społeczno-emocjonalnych, akademickich, umiejętności XXI wieku, oraz korzyści fizyczne i zdrowotne wynikające z edukacji muzycznej – w szczególności korzyści emocjonalno-społeczne (źródło: NAMM Foundation and Grunwald Associates LLC, 2015. Striking a Chord: The Public’s Hopes and Beliefs for K–12 Music Education in the United States: 2015).
 • Większość rodziców i nauczycieli w USA posiada wiedzę nt. badań nad wpływem muzyki na rozwój mózgu, oraz ma osobiste doświadczenia w zakresie korzyści, jakie edukacja muzyczna zapewniła ich dzieciom lub ich uczniom (źródło: NAMM Foundation and Grunwald Associates LLC, 2015. Striking a Chord: The Public’s Hopes and Beliefs for K–12 Music Education in the United States: 2015).
 • Cztery z pięciu najważniejszych korzyści, jakie amerykańscy nauczyciele dostrzegają w edukacji muzycznej to:
  • pomoc dzieciom w wyrażeniu samych siebie (wskazywane przez 92% pedagogów),
  • zwiększenie pewności siebie (90% pedagogów),
  • rozwój umiejętności praktycznych dzieci (88% pedagogów),
  • rozwój samodyscypliny uczniów (89% pedagogów),

(źródło: NAMM Foundation and Grunwald Associates LLC, 2015. Striking a Chord: The Public’s Hopes and Beliefs for K–12 Music Education in the United States: 2015).

 • Większość rodziców, których dzieci uczestniczą do klas muzycznych, cenią edukację muzyczną także za to, że czyni ich szczęśliwszymi, bardziej skoncentrowanymi, lepszymi w nauce szkolnej, oraz bardziej uczynnymi (źródło: NAMM Foundation and Grunwald Associates LLC, 2015. Striking a Chord: The Public’s Hopes and Beliefs for K–12 Music Education in the United States: 2015).
 • Pobieranie lekcji muzyki oferuje przestrzeń, w której dzieci uczą się akceptacji i konstruktywnej krytyki – zgodnie z badaniami opublikowanymi w The Wall Street Journal w 2014 r. (źródło: Joanne Lipman, „A Musical Fix for American Schools,” The Wall Street Journal,  10 października 2014).
 • Zajęcia grupowe wymagają wzajemnej interakcji i komunikacji z rówieśnikami, co zachęca do pracy zespołowej, gdyż dzieci muszą współpracować ze sobą do stworzenia crescendo (stopniowego wzmocnienia natężenia dynamiki) lub accelerando (przyspieszenia tempa) (źródło: Kristen Regester, Manager Programu Edukacji Wczesnoszkolnej w Sherwood Community Music School – Columbia College Chicago. Copyright © 2013 Meredith Corporation).
 • Gra na instrumencie uczy dzieci wytrwałości przez godziny, miesiące, a czasami nawet lata praktyki zanim osiągną konkretne cele takie jak wykonanie utworu muz. z zespołem lub zapamiętywanie utworu solowego (źródło: Mary Larew, nauczyciel skrzypiec Metodą Suzuki w Neighborhood Music School w New Haven, Connecticut. Copyright © 2013 Meredith Corporation).
 • Lekcje muzyki oferują przestrzeń, gdzie dzieci mogą uczyć się akceptacji i konstruktywnej krytyki. Przemiana negatywnych odczuć i reakcji w pozytywną zmianę pomaga budować pewność siebie (źródło: Mary Larew, nauczyciel skrzypiec Metodą Suzuki w Neighborhood Music School w New Haven, Connecticut. Copyright © 2013 Meredith Corporation).
 • W trakcie wspólnego grania muzyki dzieci uczą się pracować jako jeden zespół, podczas gdy każdy z nich przyczynia się do granego utworu na swój własny sposób. W tym samym czasie muzyka pomaga dzieciom nauczyć się, że razem mogą stworzyć coś większego niż tylko suma jej części składowych (© 2015 Program for Early Parent Support (PEPS), a 501(C)(3) nonprofit organization).
 • Dodatkowe korzyści z muzyki dla dzieci obejmują naukę współpracy podczas uczenia się, naukę dzielenia się, kompromisów, kreatywności i koncentracji – umiejętności, które stają się bezcenne, gdy dzieci rozpoczynając naukę w szkole, stawiają czoła nowym wyzwaniom, zaczynają tworzyć nowe przyjaźnie i rozwijać umiejętności społeczne (źródło: © 2015 Program for Early Parent Support (PEPS), a 501(C)(3) nonprofit organization).
 • Dzieci, które grają muzykę, wykazują lepsze „dogadywanie” się z kolegami / koleżankami z klasy. Mają również mniej problemów z dyscypliną. Więcej z nich dostaje się również na te studia, które najbardziej preferują (źródło: http://nisom.com/index.php/instruction/health-benefits).

Na podstawie artykułu NAMM Foundation – https://www.nammfoundation.org/articles/2014-06-09/how-children-benefit-music-education-schools.

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: