Pełne nauczanie zdalne w szkołach muzycznych PZNSM od 24.10.2020

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). / Źródło: https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-artystycznych-zmiana-rozporzadzenia

W związku z zaistniałą sytuacją w szkołach muzycznych Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych od dnia dzisiejszego (24.10.2020) zostaje wprowadzone nauczanie zdalne ze wszystkich przedmiotów łącznie z instrumentem głównym i instrumentem dodatkowym.

Zajęcia grupowe odbywają się według obowiązującego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zmian związanych z komfortem pracy przy komputerze. Zajęcia będą prowadzone na platformie GOOGLE MEET. Aby zachować higienę pracy przy komputerze w trakcie zajęć przewidziane są przerwy 10-minutowe lub przerwy 15 minutowe a lekcje będą odpowiednio skracane. Decyzję o przerwach podejmuje nauczyciel w zależności od realizowanego materiału. Zajęcia z instrumentu będą się odbywać na platformie wybranej przez nauczyciela na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

Przypominamy uczniom, że jeśli posiadają konto założone przez swoją szkołę ogólnokształcącą na CLASROOM.GOOGLE mogą pojawić się problemy z połączeniem do naszych zajęć. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębne konto GOOGLE (zakładając np. pocztę w domenie @gmail.com) i logować się z nowego konta.

Aby dołączyć do zajęć grupowych należy wybrać link przyporządkowany do nauczyciela:

Linki do zajęć indywidualnych wybranych nauczycieli:

Pozostali nauczyciele instrumentu prowadzą zajęcia za pośrednictwem innych platform (np. Skype, Messenger, WhatsApp).

Pozostali nauczyciele instrumentu prowadzą zajęcia za pośrednictwem innych platform (np. Skype, Messenger, WhatsApp).

Linki do zajęć są aktywne w dniu i godzinie prowadzenia zajęć przez nauczyciela.

UWAGA – Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych zobowiązuje się do realizacji wszystkich gwarantowanych zajęć zgodnie z regulaminem szkoły. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela w związku ze stanem zdrowia zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym możliwym terminie w sposób zapewniający realizację gwarantowanej ilości zajęć.

Treść regulaminu szkoły dostępna jest na stronie: Regulamin Usług Edukacyjnych PZNSM.

Dla zabezpieczenia interesu ucznia, prosimy rodziców o odnotowywanie ilości zrealizowanych zajęć indywidualnych.

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: