Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieniawie
na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

  • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
  • Prowadzimy naukę gry na: saksofonie, fortepianie i skrzypcach.
  • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
  • Nadzór nad szkołą pełni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji:

  • Kwestionariusze kandydata dostępne są u kierownika placówki – tel. 512 483 686, lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty/
  • Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej odbędą się w terminie uzgodnionym telefonicznie z kierownikiem placówki – tel. 512 483 686 w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
  • Dodatkowe informacje – tel. 512 483 686

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieniawie odbywają się w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie pod adresem: ul. Kościuszki 4, 37-530 Sieniawa.