Plan nauczania – NSM I st. w Leżajsku

Plan nauczania w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Leżajsku

Cykl sześcioletni

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 1,33 1,33 1,33 2,00 2,00 2,00
Rytmika 1,00 1,00 1,00
Kształcenie słuchu 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00
Fortepian dodatkowy 0,66 0,66
Chór 2,00 2,00 2,00

Cykl czteroletni

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4
Instrument główny 2,00 2,00 2,00 2,00
Kształcenie słuchu 2,00 2,00 2,00 2,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00
Fortepian dodatkowy 0,66 0,66
Chór 2,00 2,00 2,00

Plan nauczania wyrażony jest w godzinach lekcyjnych obejmujących 45 minut. Tabele określają ilość godzin do realizacji tygodniowo. Ze względów organizacyjnych przewiduje się możliwość zwiększenia ilości zajęć z poszczególnych przedmiotów lub ich przenoszenia pomiędzy klasami z zastrzeżeniem zachowania ich łącznej liczby w całym cyklu nauczania. Plan nauczania nie obejmuje przedmiotów nadobowiązkowych.

Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:

  • Instrument główny według planu – gwarantowane 32 tygodnie nauki
  • Przedmioty teoretyczne według planu – gwarantowane 28 tygodni nauki
  • Egzamin praktyczny z instrumentu – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
  • Prezentacja na popisie uczniowskim – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
%d bloggers like this: