Zapraszamy na V Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej

Serdecznie zapraszamy na V Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej skierowany do uczniów sekcji akordeonu, fortepianu i gitary szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 14-16 listopada 2018 roku. Uczniowie z sekcji akordeonu wystąpią w środę (14.11.2018), pianiści w czwartek (15.11.2018), natomiast gitarzyści w piątek (16.11.2018). Na zakończenie każdego dnia przesłuchań odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Komisje konkursowe zostaną powołane odrębnie dla każdej sekcji spośród nauczycieli szkół wysyłających swoich uczniów do udziału w konkursie. Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne poniżej.

Stanisław Jaworski
Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku

Anna Wójcikiewicz
Prezes Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej

Do pobrania regulamin i karty zgłoszeniowe:

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

  1. Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko uczestników, opiekunów oraz ich wizerunek.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, telefon: 604 888 795, email: fundacja@muzyczna.com.pl .
  3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
  5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: