Obniżamy odpłatność za naukę

Z przyjemnością informujemy, że od miesiąca lutego 2014 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku korzysta z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki otrzymywanym dotacjom – począwszy od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego – uczniowie wymienionych szkół opłacają czesne za naukę niższe prawie o połowę.

Aby skorzystać ze środków z budżetu państwa szkoła musi uzyskać uprawnienia szkoły publicznej. Obydwie nasze placówki podjęły starania o uzyskanie uprawnień już w 2012 roku. Cała procedura o nadanie uprawnień trwała do 1 marca 2013 roku i została zwieńczona sukcesem – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku otrzymały uprawnienia szkoły publicznej i uzyskały prawo do ubieganie się o dotacje pokrywające do 50% uśrednionych kosztów kształcenia na jednego ucznia. Odpowiednie wnioski zostały złożone do 30 września 2013 roku i począwszy od 2014 mamy stałe dofinansowanie do działalności naszych szkół.

Już wkrótce rozpoczniemy starania o wsparcie finansowe z budżetu państwa dla naszych pozostałych placówek.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowy rok szkolny:

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: